Składki członkowskie

Wszyscy zawodnicy UKS Orlik Mosina zobowiązani są od opłacania składek członkowskich w określonej wysokości z zależności od sekcji:

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIEŻOWEJ

Obowiązująca miesięczna składka członkowska wynosi:

  • 100 zł za pierwsze dziecko,
  • 60 zł za drugie dziecko,
  • 40 zł za trzecie dziecko.

Składkę opłacamy przez 11 mieiesięcy ( miesiąc lipiec jest wolny od składek).

Ilość zajęć oraz nieobecność na zajęciach treningowych nie mają wpływu na wysokość opłat.

Wpłaty należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca na konto:

Bank Pekao SA

56 1240 6595 1111 0010 4756 4412

W tytule przelewu zawsze należy wpisać: ,, imię i nazwisko, nazwę GRUPY, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Przykład : Jan Kowalski, GRUPA ŻAK, składka styczeń.

Prosimy o terminowe opłacanie składek. Jest to niezbędne do realizacji celów statutowych klubu.

SEKCJA TENISA ZIEMNEGO

Składki członkowskie są indywidualnie naliczane według obecności zawodników na treningach. Jednostka treningowa to 60 minut.

Kwoty opłat wynoszą:

  • 15 zł/1 trening za pierwsze dziecko,
  • 12 zł/1 trening za drugie dziecko - rodzeństwo,
  • 10 zł/1 trening za trzecie dziecko - rodzeństwo.

Kwota do zapłaty przesyłana jest SMS-em do rodzica na początku miesiąca, po miesiącu, w którym zawodnik brał udział w treningach.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe UKS Orlik Mosina:

Bank Pekao SA

37 1240 6595 1111 0010 6682 5268

W tytule przelewu zawsze należy wpisać: ,, imię i nazwisko, TENIS ZIEMNY, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”.

Konto do wpłat na obozy sportowe, półkolonie

09 1240 6595 1111 0010 9326 3316