Spotkanie z zarządem Osiedla nr 3 w Mosinie

Spotkanie z zarządem Osiedla nr 3 w Mosinie

We wtrorek 26.05.2021r spotkaliśmy się z  zarządem Osiedla nr w Mosinie aby omówić możliwości regularnej i ścisłej współpracy przy przedsięwzięciach organizowanych na rzecz  Osiedla i jego mieszkańców.   
Spotkanie okazało się bardzo owocne i już na wstępie udało nam się zaprojektować pierwsze wspólne działania i wydarzenia począwszy od wiosny 2022.   
W międzyczasie będziemy się wspierać informacyjnie, promocyjnie oraz wspólnie szukać możliwości pozyskiwania środków, zarówno tych gminnych, jak i zewnętrznych na projekty dedykowane mieszkańcom.