Żegnamy Cię Jędrku

Żegnamy Cię Jędrku

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego wychowanka

śp. Jędrzeja Skirzewskiego

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci
Żegnamy Cię z ogromnym smutkiem 


Pogrążonej w żalu Rodzinie składają wyrazy głębokiego współczucia

        Zarząd, Trenerzy, Rodzice, oraz koledzy z boiska
                       Uczniowskiego Klubu Sportowego 
                                             Orlik Mosina

   Pogrzeb Jędrka odbędzie się w środę 22 września 2021 o godzinie 11.00
                   w Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie